Delsbo Waldorfskola

Vi utbildar för livslångt lärande


Delsbo Waldorfskola har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att hela människan får gå i skolan. Vi är en liten och ”nära” skola där alla är en del i vårt skolsammanhang från förskoleklass till årskurs nio och där alla vuxna finns till för alla barn.


Vi tror på kvalitet i det vi gör och vi strävar efter att eleverna ska bli självständiga individer med förmåga att kritisera, reflektera och analysera.


Även om Delsbo Waldorfskola arbetar waldorfpedagogiskt så följer skolan naturligtvis samma styrdokument som alla skolor, alltså skollagen och lgr11, grundskolans läroplan.


Waldorfpedagogik


Waldorfskolan utvecklar hela människan - tanke, känsla och vilja. Den bakomliggande tanken är att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen, genom hjärtat, till huvudet. Samtidigt vill skolan hjälpa barnen att finna trygghet och självtillit.

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till växt. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen själva får smak av detta och upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla får plats i en klassgemenskap.


Waldorfskolor finns över hela världen.

Lärare och elever arbetar tillsammans i periodundervisning under morgonlektionen, det vill säga samma ämne bearbetas i 3 - 4 veckor. Inlevelsen, kunskapshungern och produktionen av eget läromaterial blir tillfredställt. Eleven kan känna sig både stolt och duktig - han/hon kunskapar aktivt.


Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen integreras så långt som möjligt. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom slöjd och hantverkande. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.

Kunskapsinhämtande väljs så att det ständigt knyter an till elevens egen utveckling, och hjälper det framåt.


Vegetarisk skolmat


Vi tillagar vegetarisk kost och använder oss av ekologiska och närodlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt.Välkomna att göra ett besök!


Läs mer

•Glimtar ur Waldorfskolan av Dan Lindblom

•Fostran till frihet av Frans Carlgren och Arne Klingborg

•Waldorfpedagogik av Christine och Örjan Liebendörfer


Du kan också gå in på Waldorfskolefederationens hemsida och läsa mer om Waldorfpedagogik; http://www.waldorf.se


Copyright  ©  Delsbowaldorfskola - 2015 -  All Rights Reserved