Aktuell information om pandemin


Information från regionen och från Folkhälsomyndigheten angående testning och antal dagar man behöver hålla sig hemma:


Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. 

På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19, men de blir oftast lindrigare sjuka. 

Omfattningen av testning av barn och unga varierar mellan olika regioner. 

Målsättningen med vägledningen är att provtagning och testning för pågående covid-19 för barn och unga sker på ett likartat sätt i alla regioner.


Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna 

grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell,

 avdelningschef på FHM.


I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. 

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.Det är just nu stor spridning av Covid 19 i Delsbo med omnejd. 

Det är enormt viktigt att vi tar vårt gemensamma ansvar och följer FHM:s riktlinjer.

Från skolans håll följer vi utvecklingen dagligen, och uppdaterar vår information till föräldrar och vårdnadshavare så fort någon förändring sker.

Länk med informativ text om Folkhälsomyndighetens råd till skola och barnomsorg, som vi följer, finns här nedanför, innehållande fler länkar med information.Folkhälsomyndighetens råd till skola och barnomsorg.


Skolverkets samlade länkar om Covid-19.
Tisdag 1/12:

Hudiksvalls kommun:

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

De nya förhållningsreglerna innebär att även symtomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten betonar att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper. Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Vad gäller om någon i familjen har covid-19?

Både vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du är utan symtom. Ansök om smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Vad gäller om någon i familjen har symtom?

Vuxna som har symptom ska ta prov och stanna hemma tills man fått provsvar. Övriga vuxna i familjen som inte har symptom och barn som inte har symptom behöver inte vara hemma medan den som har symptom väntar på provsvar.

Läs mer på https://www.1177.se/Gavleborg/coronaFredag 4/12

Regionen kommer med ny information:


På fredagen samlades kommunrepresentanter, Region Gävleborg och länsstyrelsen digitalt för att diskutera den allvarliga situationen.

- Vi behöver nu verkligen göra allt vi kan för att vända kurvan och bromsa smittspridningen. Varje val du gör är viktigt för att hjälpa vården, rädda liv och för att vi snabbare ska kunna komma tillbaka till en mer normal tillvaro, säger landshövding Per Bill.

För att skicka en tydlig signal om det allvarliga läget bestämde aktörerna att Länsstyrelsen Gävleborg skulle begära ett myndighetsmeddelande i Sveriges Radio P4 Gävleborg. Meddelandet sändes första gången på fredagseftermiddagen och kommer att upprepas under helgen för att nå så många som möjligt.

Myndighetsmeddelande lyder:

Med anledning av den stora smittspridningen har vård och omsorg i länet allvarliga problem. Nu uppmanar länsstyrelsen, Region Gävleborg och länets kommuner alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Ta ditt ansvar:

umgås endast med de som du bor tillsammans med,

avstå från att vistas i miljöer med risk för trängsel

avstå från sociala sammankomster och evenemang.

– Att använda myndighetsmeddelande är inget vi gör ofta. Det är en signal om att läget verkligen är allvarligt. För att vården ska kunna ta hand om dem av oss som behöver sjukhusvård måste vi alla förstå att våra val spelar roll, säger landshövding Per Bill.

Julhandel står för dörren och för många kanske julklappsinköp står på agendan i helgen.

– Det är oerhört viktigt att vi tar ansvar och håller avstånd i alla lägen nu. Planera så att du hela tiden kan undvika trängsel och folksamlingar, säger landshövding Per Bill.

Många butiker och handlare erbjuder alternativa sätt att sköta den traditionella julhandeln.

– Vi säger inte att man inte ska handla. Det är av största vikt att vi stöttar våra entreprenörer i tuffa tider, men vi måste agera ansvarsfullt, säger Per Bill.
12/10

Inklistringslänk till ny information från Region Gävleborg

https://www.regiongavleborg.se/nyheter/utokad-egenprovtagning-for-corona---barn-och-unga-kan-testas-igen/
16/12

Inklistringslänk till senaste besluten från Länsstyrelsen

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/nyheter---gavleborg/2020-12-15-lanets-kommuner-overens-om-fjarrundervisning-och-fortsatt-stangda-kommunala-verksamheter.html