Aktuell information om pandemin


Information från regionen och från Folkhälsomyndigheten angående testning och antal dagar man behöver hålla sig hemma:


Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. 

På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19, men de blir oftast lindrigare sjuka. 

Omfattningen av testning av barn och unga varierar mellan olika regioner. 

Målsättningen med vägledningen är att provtagning och testning för pågående covid-19 för barn och unga sker på ett likartat sätt i alla regioner.


Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna 

grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell,

 avdelningschef på FHM.


I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. 

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.
Det är enormt viktigt att vi tar vårt gemensamma ansvar och följer FHM:s riktlinjer.

Från skolans håll följer vi utvecklingen dagligen, och uppdaterar vår information till föräldrar och vårdnadshavare så fort någon förändring sker.

Länk med informativ text om Folkhälsomyndighetens råd till skola och barnomsorg, som vi följer, finns här nedanför, innehållande fler länkar med information.Folkhälsomyndighetens råd till skola och barnomsorg.


Skolverkets samlade länkar om Covid-19.