Aktuell information om pandemin

Det är just nu stor spridning av Covid 19 i Delsbo med omnejd. 


Det är enormt viktigt att vi tar vårt gemensamma ansvar och följer FHM:s riktlinjer.


Från skolans håll följer vi utvecklingen dagligen, och uppdaterar vår information till föräldrar och vårdnadshavare så fort någon förändring sker.


Länk med informativ text om Folkhälsomyndighetens råd till skola och barnomsorg, som vi följer, finns här nedanför, innehållande fler länkar med information.


På Skolverkets hemsida finns också viktig information.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/


Fredag 20/11: läget är värre i Delsbo än vad vi visste igår vad gäller spridningen av Covid 19.

Många elever på Ede skola har varit hemma idag med symptom.

Det här gör att vi vill förbereda er på att det kan bli hemundervisning nästa vecka. 

Vi följer utvecklingen nu under helgen och hör av oss under söndag förmiddag med ett besked.

Klass 7-8-9 är redan förberedda på detta, då många av dem är tvungna att hålla sig hemma bland annat pga pendling och högriskfaktorer.Söndag 22/11:

Kopiera länken och klistra in i webbsökaren för att se för ett inslag om läget i Delsbo.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/sa-reagerar-delsbo-pa-den-okande-smittspridningen

Planeringen inför veckan ser ut som följer:


Låg- och mellanstadiet har undervisning på plats i skolan.

f-1 kommer ha Evelyne måndag och tisdag, eventuellt längre.


Högstadiet kommer ha en blandning av fjärr- och distansstudier.

Fjärrstudier innebär att man träffas digitalt i realtid med hjälp av något verktyg för det, tex Zoom eller Teams och håller gemensam lektion. Elias förbereder inför det. Vi hoppas det ska fungera smidigt!

Distansstudier innebär att en lärare kan skicka en uppgift digitalt och att eleverna sedan skickar tillbaka sina arbeten. Det är alltså inte bundet till specifik tid, utan man gör det på egen hand.


För de yngre barnen, precis som för personalen, gäller FHM:s råd sedan förut, men med extra hög vaksamhet: Stanna hemma vid minsta känning av symptom, tvätta och sprita händer ofta, och håll fysiskt avstånd. Med de yngre barnen är det svårt att hålla full koll just på avståndet, men vi tänker på att placera ut dem glest i klassrummen. Prata gärna med dem hemma om vikten av att hålla avstånd.


Skulle ni vilja välja att ha era barn hemma pga oro eller för att vidta extra försiktighet, är det okej. Meddela i så fall era respektive klasslärare detta, så att de kan förbereda för hemarbete för eleverna. Här vilar ansvaret på er vårdnadshavare att se till att arbetet blir gjort.


Skulle läget i Delsbo förvärras, eller bud komma från kommunen, regionen eller ännu högre uppifrån, att hålla skolorna stängda informerar vi er genast om det!


Det skulle också vara bra om ni som har behov av skolskjuts den här veckan meddelar det i sms till mig:

070 250 6991.


Med varm hälsning till er alla,

VivekaInformation från regionen och från Folkhälsomyndigheten angående testning och antal dagar man behöver hålla sig hemma:


Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i 

deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, 

årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. 

På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras 

allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19,

men de blir oftast lindrigare sjuka. 

Omfattningen av testning av barn och unga varierar mellan olika regioner. 

Målsättningen med vägledningen är att provtagning och testning för pågående covid-19 för barn och unga sker på ett likartat sätt i alla regioner.


Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell,

 avdelningschef på FHM.


I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns

samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, 

exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Copyright  ©  Delsbowaldorfskola - 2015 -  All Rights Reserved