Start

Vi utbildar för livslångt lärandeDelsbo Waldorfskola har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att hela människan får gå i skolan. Vi är en liten och ”nära” skola där alla är en del i vårt skolsammanhang från förskoleklass till årskurs nio och där alla vuxna finns till för alla barn.


Vi tror på kvalitet i det vi gör och vi strävar efter att eleverna ska bli självständiga individer med förmåga att kritisera, reflektera och analysera.

 

Delsbo Waldorfskola

Vedmyra 120

824 74 DELSBO

Sweden

 

Telefon: 0653-15370

E-post: info@delsbowaldorfskola.se

              rektor@delsbowaldorfskola.se

 

Delsbo Waldorffritids

0653 - 15170

https://delsbowaldorffritids.wordpress.com
Copyright  ©  Delsbowaldorfskola - 2015 -  All Rights Reserved