Start

Vi utbildar för livslångt lärande

 

 

Delsbo Waldorfskola har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att hela människan får gå i skolan. Vi är en liten och ”nära” skola där alla är en del i vårt skolsammanhang från förskoleklass till årskurs nio och där alla vuxna finns till för alla barn.

 

Vi tror på kvalitet i det vi gör och vi strävar efter att eleverna ska bli självständiga individer med förmåga att kritisera, reflektera och analysera.

 

 

 

 

Delsbo Waldorfskola

Vedmyra 120

82060 DELSBO

Sweden

Telefon: 0653-15370

E-post: info@delsbowaldorfskola.se

rektor@delsbowaldorfskola.se

Delsbo Waldorffritids

0653 - 15170

https://delsbowaldorffritids.wordpress.com

 

 

 

Copyright © Delsbowaldorfskola - 2015 - All Rights Reserved