Delsbo Waldorfskolas ordningsregler


Ordningsregler vid Delsbo Waldorfskola

 

För elever, personal och andra vid skolan:

  • Vi behandlar varandra väl – i enlighet med vår likabehandlingsplan.
  • Vi är rädda om skolans ute-och innemiljö och allt skolmaterial.
  • Vi har mobilfria skoldagar. Mobilerna lämnas avstängda på anvisad plats.
  • Vår skola är helt fri från droger, alkohol och tobak.
  • Vi bär inga föremål på oss avsedda för att skada andra.

 

Varje klass upprättar trivselregler för sitt klassrum tillsammans med sin klasslärare vid läsårets början.

 

Konsekvenser för elever om ordningsreglerna inte följs:

  • Tillsägelse.
  • Vid upprepad förseelse underrättas vårdnadshavare och klasslärare samtalar med eleven.
  • Klasslärare och rektor samtalar med eleven och vårdnadshavare.

 

Konsekvenser för personal om ordningsreglerna inte följs:

  • Samtal i kollegiet.
  • Enskilt samtal med rektor och skolchef.

 

Förstörelse:

Om någon uppsåtligen förstör något på skolan ska skadan ersättas.

Borttappat skolmaterial ska ersättas. Vid grov skadegörelse kan polisanmälan bli aktuell.

 

 

2019-12-10