Ordningsregler och likabehandlingsplan


Ordningsregler vid Delsbo Waldorfskola

 

För elever, personal och andra vid skolan:

  • Vi behandlar varandra väl – i enlighet med vår likabehandlingsplan.
  • Vi är rädda om skolans ute-och innemiljö och allt skolmaterial.
  • Vi har mobilfria skoldagar. Mobilerna lämnas avstängda på anvisad plats.
  • Vår skola är helt fri från droger, alkohol och tobak, vi dricker inte heller läsk, energidryck eller äter godis på skolans område under skoltid.
  • Vi bär inga föremål på oss som kan skada andra.

 

Varje klass upprättar trivselregler för sitt klassrum tillsammans med sin klasslärare vid läsårets början.

 

Konsekvenser för elever om ordningsreglerna inte följs:

  • Tillsägelse.
  • Vid upprepad förseelse underrättas vårdnadshavare och klasslärare samtalar med eleven.
  • Klasslärare och rektor samtalar med eleven och vårdnadshavare.

 

Konsekvenser för personal om ordningsreglerna inte följs:

  • Samtal i kollegiet.
  • Enskilt samtal med rektor och skolchef.

 

Förstörelse:

Om någon uppsåtligen förstör något på skolan ska skadan ersättas.

Borttappat skolmaterial ska ersättas. Vid grov skadegörelse kan polisanmälan bli aktuell.

 

Reviderad

2023-08-26
 Delsbo Waldorfskolas likabehandlingsplan