Vid klagomål


Klagomål på vår verksamhet?


Har du klagomål på förskoleklassen eller grundskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete.


1. Kontakta verksamheten.

Har du klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt. 2. Kontakta rektor.

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, genom att kontakta ordförande i Skolföreningens styrelse.  

3. Kontakta huvudmannen.

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, skicka då ett brev! Och har du inte  möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det också bra att skicka dem med post till följande adress: Delsbo Waldorfskola, Vedmyra 120, 824 74 Delsbo.

Telefonnummer och mejladresser hittar du under fliken kontakt.


Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.