Hem

Vi utbildar för livslångt lärandeDelsbo Waldorfskola har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att hela människan får gå i skolan. Vi är en liten och ”nära” skola där alla är en del i vårt skolsammanhang från förskoleklass till årskurs nio och där alla vuxna finns till för alla elever.


Vi tror på kvalitet i det vi gör och vi strävar efter att eleverna ska bli självständiga individer med förmåga att kritisera, reflektera och analysera.


Vi har lediga platser till hösten. Anmäl intresse här!

                                    * Just nu blåser det i waldorfrörelsen i Sverige pga dokumentären "De utvalda barnen" som visas i tre delar i SVT.

Dokumentären tar upp hur det var på Solvikskolan i Järna under 80-90-talet. Vi på Delsbo Waldorfskola följer och diskuterar dokumentären, och kommer efter att alla tre avsnitt sänts bjuda in till ett möte med föräldrar och vårdnadshavare där vi tillsammans kan ta upp de eventuella frågor och funderingar som dokumentären kan väcka.


 Här ett citat från Waldorflärarhögskolans rektor Caroline Bratt och Waldorfskolefederationens ordförande Maria Norberg, ett uttalande som vi på Delsbo Waldorfskola ställer oss bakom:


"De personliga berättelser som lyfts fram i dokumentären är en påminnelse om allvaret i och ansvaret för att skolan säkerställer barns och elevers rättigheter, lärande och kunskapsutveckling samt lever upp till Lgr11: 'Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.'

Inom ramen för våra respektive organisationer ska vi fortsätta arbetet med att säkerställa barns och elevers rättigheter."


Och här är en länk till en läsvärd intervju:


https://www.aftonbladet.se/a/LnwO4J?refpartner=link_copy_app_share


 

Delsbo Waldorfskola

Vedmyra 120

824 74 Delsbo

Sverige

 

Telefon: 0653-15370

E-post: info@delsbowaldorfskola.se

           rektor@delsbowaldorfskola.se

 

Delsbo Waldorffritids

070-252 31 97


Följ oss på instagram: