FAQ

Frågor vi ofta får:


Följer ni Lgr11 eller har ni en egen läroplan?

Svar: Vi följer Lgr11 och den svenska skollagen, men har en pedagogik som vilar på Waldorfskolornas egen läroplan "En väg till frihet". I praktiken betyder det att våra elever kommer att få kunskaper enligt nationella kunskapsmål, men att de kommer att få den kunskapen till sig via de pedagogiska metoder som waldorfskolorna jobbar utifrån. Vi blir som alla skolor i Sverige emellanåt granskade av Skolinspektionen, och rapporterar löpande till Skolverket.


Ger ni betyg?

Svar: Vi ger skriftliga omdömen som fördjupas gradvis upp till åttonde klass. I nian får eleverna både omdömen och "vanliga" regelrätta betyg för att kunna söka vidare till gymnasiet.


Är alla era lärare behöriga?

Svar: Vårt kollegium består av en blandad skara; behöriga lärare, lärare under utbildning på Waldorflärarhögskolan, akademiker och/eller specialister inom sitt område.


Kostar det något att ha sitt barn hos er?

Svar: Nej, skolpengen följer eleven oavsett vilken skola man väljer.


Kan man välja er skola även om man inte bor i Hudiksvalls kommun?

Svar: Ja, det kan man. Skolpengen rekvireras då av oss från elevens hemkommun.


Hur tar sig eleverna till och från skolan?

Svar: Vi har en abbonnerad skolskjuts från Delsbo torg varje morgon. Hem ser det lite olika ut - de flesta av de yngre eleverna går en stund på vårt fina fritids och blir hämtade där. De äldre eleverna som har längre dagar kan ta en buss ute vid vägen ned till torget.


Vad innebär det att det är en föräldrakooperativt driven skola?

Svar: Skolan drivs som en ideell förening vilket betyder att en styrelse bestånde av föräldrar eller vårdnadshavare, eller andra med intresse för skolan utgör huvudman och ansvarar för skolans ekonomi och drift, medan kollegiet ansvarar för det pedagogiska arbetet, under insyn av styrelsen. Här finns en fin möjlighet att vara med och forma de bästa möjligheterna för eleverna för den som vill vara delaktig! Vi har också vissa allmänna arbetsdagar då föräldrar och vårdnadshavare bjuds in till att delta, och hjälp med underhåll och annat är alltid välkommet, men inget krav från vår sida. Våra byggnader ägs och vårdas av Byggnadsstiftelsen, också i styrelseform, även där kan man göra nytta!


Får man komma och vara med sitt barn på skolan som förälder eller vårdnadshavare?

Svar: Föräldrar och vårdnadshavare är varmt välkomna att följa med sina barn för att få insyn i hur skoldagarna ser ut. Det är bara att prata med klassläraren först för att bestämma när!


Hur arbetar ni med elever med särskilda behov?

Svar: Det varierar utifrån varje elevs särskilda behov. Många gånger gör redan den lugna miljön och de ganska små grupperna mycket gott. För de elever som har extra stora behov kan det bli aktuellt att söka tilläggsbelopp från elevens hemkommun för att stötta upp med en resursperson. Vi har ännu ingen bland medarbetarna som är NPF-certifierad, men vi strävar efter att komma dit.


Har ni skolsköterska, skolläkare och skolkurator?

Svar: Vi abbonnerar på både skolsköterska och skolkurator från Ede skola. De kommer ungefär varannan vecka. Vaccinering och vissa undersökningar sker på Ede skola. För skolläkare och skolpsykolog har vi avtal, så att vi kan kontakta dessa vid behov.


Har ni böcker?

Svar: Vi har ett eget litet bibliotek på skolan och vi får besök av den kommunala biblioteksbussen med jämna mellanrum under terminerna. Vi har läromedelsböcker i vissa ämnen, och arbetar friare med kunskapsinhämtning från fler källor än tryckta läromedel i andra ämnen. Stor vikt läggs vid att läraren förmedlar sitt ämne baserat på källkritiskt granskad information, och att det görs på ett omväxlande och nyfikenhetsväckande sätt!


Har ni datorer?

Svar: Vi har datorer som främst de äldre eleverna använder i undervisningen. De nationella proven kommer på sikt att bli helt digitala, så vi ser det som vår uppgift att förbereda våra elever för det.


Får eleverna ha mobil i skolan?

Svar: Mobilerna förvaras i en låda i vårt kontor/bibliotek under skoldagen för att de inte ska störa elevernas arbete. Vill man ringa hem går det bra att låna skolans telefon. Omvänt kan man nå sitt barn genom att ringa till skolan.