Datum för Nationella Prov

Här finns en översikt över årets nationella prov för klass 3, 6 och 9:Nationella prov VT -24

 

Åk 3

Sv/Sva       provperiod 11/3 - 17/5

Ma             provperiod 11/3 - 17/5

 

Åk 6

Sv/Sva       v 11                  ti 12/3 + to 14/3

En              v 16                 on 17/4 + fr 19/4

Ma             v 17                 on 24/4 + fr 26/4

 

Åk 9

Sv/Sva       v 12                  ti 19/3 + to 21/3

NO             v 15                  fr 12/4

En              v 16                  ti 16/4 + to 18/4

SO              v 17                  ti 23/4 + to 25/4

Ma             v 20                 ti 14/5 + to 16/5

 

 

Sv/Sva       Svenska eller Svenska som andraspråk

NO             Biologi, Fysik eller Kemi

En              Engelska

SO              Geografi, Historia, Religionskunskap eller Samhällskunskap

Ma             Matematik